LongiSolar

 

Longi tillverkar många olika panelltyper. De som vi får tag i är följande modeller:

 

Longi LR 54HPB Songi LR5 54HPH

Longi LR5-54HPB 390-410M

=> 410W 

Garantier:

12-års material 

25-års produktion

Verkningsgrad 21,0%

Longi LR5-54H 400-420M

=> 415W

Garantier:

12-års material 

25-års produktion

Verkningsgrad 21,5%