Elverk

Eldistribution och -försäljning

Vårt distributionsområde utgörs av Jeppo och Ytterjeppo där vi sammanlagt har närmare 800 elkunder. Vi satsar fortlöpande på att sanera och förbättra elnätet för att säkerställa driftsäkerheten, oavsett väder och årstid. Detta görs bland annat genom att byta ut luftlinjer mot jordkablar samt genom samarbete med övriga bolag i Katternö-koncernen för att säkerställa eltillförseln.

Alla elmätare i andelslagets nät är numera fjärravlästa vilket underlättar avläsningen och minskar kostnaderna avsevärt.

 

Blanketter och dokument

 

Tariffer 

Tariffer från 1.1.2023

Tariffer från 1.1.2021

 

 Prislista för tjänster och anslutningar

Anslutningsavgifter 1.1.2019

Prislista för tjänster 1.1.2018

 

Anslutnings blanketter

Anmälningsblankett för elanläggning

Anslutning av mikroproduktion -blankett

 

Utvecklingsplan

 Utvecklingsplan för el-distributionsnät 2022