SÄHKÖLAITOS

Sähkönjakelu ja -myynti

Jakelualueemme koostuu Jepuasta ja Alajepuasta, jossa meillä on yhteensä lähes 800 sähköasiakasta. Panostamme jatkuvasti sähköverkon saneeraukseen ja parantamiseen toiminnan turvaamiseksi, sääolosuhteista ja vuodenajasta riippumatta. Toiminta turvataan mm. vaihtamalla ilmajohdot maakaapeleihin sekä toimimalla yhteistyössä muiden Katternö-konsernin yhtiöiden kanssa sähkönsaannin turvaamiseksi.

Kaikki osuuskunnan sähkömittarit ovat nykyisin etäluettavia, mikä helpottaa lukemista ja vähentää kustannuksia huomattavasti.

Lomakkeet ja asiakirjat

Tariffit 

Sähkötariffit 1.1.2023

Sähkötariffit 1.1.2021

 

Palveluiden ja yhteyksien hinnasto

Anslutningsavgifter 1.1.2019

Palveluhinnasto 1.1.2018

 

Yhteyslomakkeet

 Sähkölaitteiston ilmoituslomake

Mikrotuotantolomakkeen kytkentä

 

Kehityssuunnitelma

Sähköverkon kehittämissuunnitelma – 2024

Sähkömarkkinalain mukaan kaikkien Suomen sähköverkkoyhtiöiden on laadittava sähköverkolleen julkinen kehittämissuunnitelma. Sekä sähköverkkoasiakkaat että muut yhteistyökumppanit voivat tutustua suunnitelmaan ja antaa tarvittaessa lausuntoja, jotka auttavat meitä Jeppo Kraft Osuuskunnassa rakentamaan tulevaisuuden sähköverkkoa.

Suunnitelma laaditaan kahden vuoden välein, ja vuoden 2024 version osalta lausunnon voi antaa 25.5–25.6.2024 sähköpostitse info@jeppokraft.fi tai postitse osoitteeseen Jeppo Kraft Osuuskunta, Kiitolantie 1, 66850 Jepua. Merkitse kirjekuori "kehityssuunnitelma".

Mikä on sähköverkon kehittämissuunnitelma?
Se on suunnitelma, jossa kuvataan, miten sähköverkkoa on tarkoitus kehittää ja joka laaditaan yksityiskohtaisten viranomaismääräysten mukaisesti ja jossa otetaan huomioon muun muassa seuraavat asiat:

  • Jeppon sähköntarve 10 vuoden jälkeen.
  • Sähköautojen aurinkopaneelien ja latausmahdollisuuksien määrän kasvu.·
  • Tulevaisuudessa yhä suurempi osa sähkönkulutuksesta on joustavaa eli hallittua.
  • Sähköverkkomme jakaminen eri vyöhykkeisiin, joilla on vastaava toimintaympäristö.·
  • Odotetut investointivolyymit.·
  • Eri investointivaihtoehtojen elinkaarilaskelmat.

 

Miten voit tutustua suunnitelmaan?

Olet tervetullut toimistollemme tutustumaan suunnitelmaan.
Suunnitelma on saatavilla myös verkkosivuillamme.
Yhteyshenkilö: Kurt Stenvall, 0400-266318, kurt.stenvall@jeppokraft.fi

 

Strateginen ennuste sähkönjakeluverkon toimintaympäristön muutoksista

Lähtökohdat jakeluverkkojen kehittämissuunnitelmalle

Verkkojen kehittämisstrategia jakeluverkon kehitysvyöhykkeen sisälläkkeen sisällä

Jakeluverkon kehitysvyöhykkeillä käytettävien ratkaisujen kustannusvertailu

Ratkaisujen kustannusvertailu

Ratkaisujen kustannusvertailu

Pitkän aikavälin suunnitelma

Toimenpiteet jakeluverkon kehittämiseksi kuluvana ja seuraavina vuosina

Toimenpiteet jakeluverkon kehittämiseksi kahden edellisen vuoden aikana.

Kehityssuunnitelman kuuleminen

Kehitysalueet 1-4.