Kyl & värme

Installation och service av luftvärmepumpar och kylanläggningar
meter Mitsubishi

Vi utför nyinstallationer och servicearbeten på luftvärmepumpar och kylanläggningar.

Installation

  • Luftvärmepumpar
  • Kylaläggningar
  • Frysrum

Service

  • Luftvärmepumpar
  • Jordvärmepumpar
  • Kylanläggningar

Kontakta vår servicemontör för närmare information

Johan Sandberg  

telefon 06-7888 716, 050-026 8986

e-mail johan.sandberg (at) jeppokraft.fi

 

 Test av luftvärmepumpar 2015