Uppehåll med hushållsmaskinservie

På grund av personalbrist gör vi ett uppehåll med vår hushållsmaskinservice.