Tulevaisuus

Kestävän kehityksen turvaamiseksi Jeppo Kraftilla on selvä visio uusiutuvasta energiasta. Vesivoima ja biokaasu ovat kaksi paikallista energialähdettä, joiden hyödyntäminen on mahdollista.

 

Vesivoima

Jepualla on jo vuosisatojen ajan hyödynnetty Lapuanjoen voimaa. Nykyisin kyseinen voima valuu kirjaimellisesti suoraan ohitsemme. Haluamme muuttaa tämän rakentamalla kolme omaa vesivoimalaa sekä yhden Herrforsin toimesta rakennettavan voimalan.

Kuten kaikella muullakin energiantuotannolla, myös vesivoimalla on vaikutuksia ympäristöön, ja tästä syystä uusien vesivoimaloiden lupaprosessi on Suomessa erittäin aikaa vievä. Tästä huolimatta olemme päättäneet panostaa paikalliseen vesivoimaan vähentääksemme riippuvuutta fossiilisista polttoaineista sekä ulkomaisen energian maahantuontia.

Panostaminen Lapuanjoen vesivoimaan voisi kattaa jopa 75 % sähköasiakkaidemme energiantarpeesta Jepualla ja Alajepualla.

 

Biokaasu

Jeppo Kraft on Jeppo Biogas Ab:n suurin omistaja. Yhtiö tulee tuottamaan biokaasua omassa laitoksessa, joka sijaitsee neljä kilometriä Jepuan keskustasta. Biologinen raaka-aine on peräisin seudun turkistiloilta, maatiloilta ja teollisuudesta.

Aineksen siirtoa varten maahan on kaivettu yhteensä 12 kilometriä putkea. Biokaasu menee seudun teollisuuden käyttöön, ja täten luodaan paikallinen ja ympäristöystävällinen kiertokulku. Yksi biokaasun suurimmista eduista on se, että sitä voidaan mahdollisesti käyttää myös lämmitykseen ja sähköntuotantoon sekä ajoneuvopolttoaineena.

Biokaasutuotanto suunnitellaan alkavaksi syksyllä 2013. Lue lisää biokaasuprosessista osoitteesta jeppobiogas.fi.