Eldistribution och elförsäljning

distribution

Vårt distributionsområde utgörs av Jeppo och Ytterjeppo där vi sammanlagt har närmare 800 elkunder. Vi satsar fortlöpande på att sanera och förbättra elnätet för att säkerställa driftsäkerheten, oavsett väder och årstid. Detta görs bland annat genom att byta ut luftlinjer mot jordkablar samt genom samarbete med övriga bolag i Katternö-koncernen för att säkerställa eltillförseln.

 

Alla elmätare i andelslagets nät är numera fjärravlästa vilket underlättar avläsningen och minskar kostnaderna avsevärt.

 

Blanketter och dokument

Anmälningsblankett för elanläggning

Nya tariffer från 1.7.2018

Prislista för tjänster 1.1.2018