Blanketter

 

 

BEGÄRAN OM INKOPPLING AV NY ANLÄGGNING

 

För att kunna begära en inkoppling så behöver du först fylla in en anslutnings blankett som du kan ladda ner nedan.

 

Anmälningsblankett för elanläggningar

 

ANLUTNING AV MIKROPRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

 

Vindkrafts-, Solpanels- och Generator- anläggningar

 

OBS!!! Ingen anläggning får kopplas in på nätet innan Jeppo Kraft Andelslag har gett tillstånd till detta!

 

För att få tillstånd till att koppla in din anläggning på nätet så bör vissa krav uppfyllas och dokument bör uppgöras.

 

- Anslutning av mikroproduktionsanläggning

- Situationsplan (karta) över anläggningen, plats för säkerhetsbrytare, anläggnings ägare, adress, kontaktuppgifter.

- Dokumentation över apparater som används i anläggningen och intyg över standarder som apparaterna uppfyller. 

- Ibruktagningsprotokoll