Vi sänker våra elpriser

 

Andelslaget sänker elkraftens energipris fr.o.m 1.1.2016 med i medeltal 7,5%

 

Eltariff från 1.1.2016