Aktuellt - januari 2015

  • Nya sidor för att följa med din elförbrukning

    13.01.2015
    Från och med årets början så har vi nu nya sidor för att följa med din elförbrukning. Det nya är att nu finns det en graf för att följa med din förbrukning de senaste 3 åren samt att du nu också  kan följa med timförbrukningen timme för timme.